CennikZ uwagi na indywidualne podejście do każdego klienta oraz możliwość wyboru zakresu świadczonych usług, cenę za obsługę księgową ustalamy dla każdego klienta w sposób odrębny.

Wynagrodzenie za świadczone przez nas usługi uzależnione jest głównie od:

 • zakresu i złożoności usług
 • rodzaju ewidencji rachunkowej (pełne księgi, KPiR, ryczałt)
 • formy prawnej (osoba fizyczna, spółka osobowa, spółka kapitałowa)
 • liczby dokumentów księgowych
 • liczby zatrudnionych pracowników

Przykładowe ceny wybranych usług rozpoczynają się od:

 • 250 zł – ryczałt ewidencjonowany bez ewidencji VAT
 • 350 zł – prowadzenie książki przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT
 • 350 zł – ryczałt ewidencjonowany z ewidencją VAT
 • 400 zł – prowadzenie książki przychodów i rozchodów z ewidencją VAT
 • 1000 zł – prowadzenie pełnej księgowości
 • 40 zł – obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika