Certyfikat księgowego

Certyfikat księgowego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zobacz oryginał

Zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje

Kwalifikacje w zawodzie księgowy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zobacz oryginał

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Specjalista w zakresie rozliczania podatku VAT

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zobacz oryginał

Certyfikat specjalisty do spraw rachunkowości

Certyfikat specjalisty ds. rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zobacz oryginał

Zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje w zawodzie specjalista ds. rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zobacz oryginał

Zaświadczenie o szkoleniu VAT

Szkolenie podatek VAT

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zobacz oryginał

Zaświadczenie o ukończeniu kursu bilans

Kurs Bilans 2013

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zobacz oryginał

Certyfikat głównego księgowego

Certyfikat głównego księgowego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zobacz oryginał

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Bilans 2014

Kurs bilans 2014

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zobacz oryginał

Szkolenie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Szkolenie prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Ośrodek Szkolenia Wydawnictwo Jakro

Zobacz oryginał

Szkolenie pefron

Szkolenie Pefron

Cracow Consulting

Zobacz oryginał

Usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych

Kurs usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zobacz oryginał