Oferta1. Prowadzenie ewidencji księgowej w formie:

 • pełnych ksiąg rachunkowych
 • książki przychodów i rozchodów
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • karty podatkowej
 • rejestrów VAT dla rolników

2. Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych i ZUS

3. Sporządzanie rozliczeń rocznych

4. Obsługa kadrowo-płacowa:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (umowy, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy)
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • sporządzanie list płac oraz deklaracji ZUS
 • przygotowywanie przelewów do US i ZUS
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R, PIT-8AR)
 • obsługa dofinansowań i refundacji z PFRON

5. Przygotowywanie:

 • sprawozdań do GUS
 • wniosków kredytowych i leasingowch
 • raportów, analiz na życzenie klienta

6. Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw

Wszystkich zainteresowanych ofertą Biura Rachunkowego Bruch zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania i umówimy się na spotkanie w celu przedstawienia oferty dobranej indywidualnie dla Państwa potrzeb.